มะม่วงสด

 มะม่วงในประเทศไทยมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกัน มีสองพันธุ์ที่เป็นที่นิยมในการส่งออก นั่นคือ มะม่วงน้ำดอกไม้ และมะม่วงมหาชนก ซึ่งมีรสชาดดีและเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ เอเอ็มซี เอ็นเตอร์ไพร์ ได้ทำการส่งออกมะม่วงที่มีคุณภาพสู่ตลาด ญี่ปุ่น ยุโรป นิวซีแลนด์ 

 

 

  มะม่วงน้ำดอกไม้ มีผิวที่สวยงามและรสชาดที่ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ปัจจุบัน เอเอ็มซีเอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขยายตลาดไปยัง ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป และนิวซีแลนด์

 

  มะม่วงมหาชนก เป็นมะม่วงที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทเอเอ็มซี เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้ขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

บริษัทมีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกเละให้การสนับสนุมกลุ่มชาวสวนในการปลูกและการใช้สารจุลินทรีย์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด มะม่วงของทางบริษัทจึงเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ

ดูรายละเอียดและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์รูปภาพ